Menolak Pembedahan

Soalan : Seorang pemuda telah diberitahu bahawa dia perlu menjalani pembedahan, dan jika dia memilih untuk menolak pembedahan itu, dia akan mati. Jika dia menjalani pembedahan, terdapat peluang cerah yang dia akan hidup. Andai dia menolak pembedahan itu, apakah dia dikira membunuh diri?

 Dijawab oleh Sheikh Mûhammad al-Ghâmidî, Professor di King Khâlid University

Pembedahan adalah satu bentuk rawatan perubatan.

Ulama-ulama berselisih pendapat tentang hukum mendapatkan rawatan perubatan apabila terdapat keperluan bagi pesakit itu. Sebahagian berkata ianya wajib untuk menjalani rawatan perubatan jika nyawa seseorang bergantung atasnya. Yang lain pula berpendapat tidak wajib.

Sebahagian ulama agung yang lepas membahagi rawatan perubatan kepada yang digalakkan, yang wajib, dan yang ditegah. Rawatan perubatan, menurut mereka menjadi wajib jika nyawa seseorang itu bergantung kepadanya. Ia mengambil hukum yang sama seperti makan khinzir atau bangkai untuk menghilangkan kelaparan semasa kebuluran.

Jadi, apabila orang itu diberitahu oleh doktornya tentang keadaannya yang serius dan kegagalan menjalani pembedahan akan menyebabkan kematian, dan pembedahan itu lebih kepada kejayaan, maka kami mengatakan adalah wajib untuk dia menjalani pembedahan itu. Dengan melakukan demikian, dia berjaya menyalamatkan satu nyawa manusia.

Walaubagaimanapun, kami tidak pergi jauh dengan mengatakan dia terlibat bunuh diri jika dia menolak untuk menjalani pembedahan. Dia akan melakukan dosa, tapi tidaklah seteruk dosa seseorang yang bunuh diri.

Dan ALLAH mengetahui yang terbaik.

Sumber: dialihbahasa dari Arkib Fatwa,  http://islamtoday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *